Bij openbare basisschool de Vlinderboom leren de kinderen in een tweejarige stamgroep van én met elkaar. Tijdens schooldagen is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om te ervaren dat jij uniek bent, dat je goed bent zoals je bent! De Vlinderboom: een openbare basisschool met de focus op thematisch onderwijs. En laat die visie nu feilloos aansluiten bij de Jenaplan gedachte!

In de ochtend krijgen kinderen rekenen, taal, spelling en lezen aangeboden. Waar mogelijk wordt het thema tijdens het ochtendprogramma in de kringactiviteiten of verwerkingsopdrachten betrokken, maar vooral in de middag kunnen kinderen de aangeleerde handvatten van de ochtend toepassen tijdens het themawerk. Bij verschillende thema’s haalt de school de wereld naar binnen en trekt met de kinderen de wereld in. Zo gaan kinderen bijvoorbeeld een gedenkstenen-wandeling maken in het dorp, workshops rondom het thema beroepen volgen, naar gastsprekers van de WOII luisteren of een bezoek aan een atelier van een kunstenaar brengen.

Opening schoolbreed thema

Op maandag 27 februari zijn de kinderen van openbare basisschool de Vlinderboom met een nieuw schoolbreed thema gestart: het orkest. Zoals bij ieder thema worden de kinderen warm gemaakt voor een nieuw onderwerp, zodat ze weten waar ze de weken daarna mee aan de slag gaan. Deze prikkeling had een actieve samenwerking met de omgeving, waar we erg blij mee zijn! Zo werd zowel de bibliotheek op school als stichting muziek opleiding Loon op Zand betrokken bij de opening. De leesconsulent van de school heeft een boek centraal gezet en komt deze introduceren bij alle groepen op school, om zo actief bezig te zijn met leesbevordering.

Ensemble speelt mooie muziekstukken

Sophia’s vereeniging is erbij betrokken geweest om samen met een aantal leerlingen van verschillende basisscholen uit Loon op Zand een zogenaamd ensemble te vormen om zo een paar mooie muziekstukken te laten horen.

Dit was een geweldige start na de vakantie. De kinderen hebben vol bewondering zitten luisteren en hebben de nodige vragen kunnen stellen over de muziekinstrumenten. Op deze manier leren kinderen in het echt, raken verwonderd, zijn ze enthousiast en worden ze nieuwsgierig naar de wereld om hen heen!

Welkom

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar openbare basisschool de Vlinderboom? U bent van harte welkom om te komen kijken tijdens de open dag op woensdag 8 maart tussen 9.00-12.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar H.vankempen@stichtingbravoo.nl of te bellen naar 0416 363432. Mocht dit moment niet passend zijn in uw agenda, dan maken we graag een andere afspraak. Tot ziens bij de Vlinderboom!