SAMEN KANSEN FORMULEREN EN BENUTTEN

Trends en ontwikkelingen in onderwijs

Het Bravoo Koersplan 2022-2026 heeft als titel ‘Kansen benutten’. Het plan beschrijft het strategisch perspectief voor Bravoo en haar scholen voor de komende jaren. De basis voor de nieuwe koers is gelegd in een gezamenlijke bijeenkomst van Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het Bestuurskantoor, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het management van de scholen. Gezamenlijk hebben we de betekenis van trends en ontwikkelingen in de maatschappij en regio voor het leren en ontwikkelen van de kinderen op onze scholen in beeld gebracht. Uiteraard is daarbij ook besproken wat dit vraagt van ouders, professionals en belangrijke samenwerkingspartners in onze omgeving.

Leerlingen staan centraal

Bravoo is trots op het doorlopen proces en de richting die met dit Koersplan wordt ingeslagen. We willen behouden wat goed gaat en ambities formuleren die naast richting ook energie geven om te ontdekken en vernieuwen. In de complexe en veranderende wereld is het zaak om ons te blijven focussen op dat wat er voor onze leerlingen werkelijk toe doet. De basis daarvoor hebben we vastgelegd in onze missie, visie en kernwaarden.

Onze ambities zijn omschreven in vijf toekomstuitspraken:
  • Bravoo biedt boeiend, eigentijds en duurzaam onderwijs voor doeners én denkers
  • Alle ouders participeren in scholen van Bravoo
  • Bravoo betekent een leven lang leren, met en van elkaar
  • Bravoo staat in verbinding met de omgeving
  • Bravoo blijft in alle opzichten een gezonde organisatie

Samen kansen benutten

Het Koersplan geeft komende jaren richting aan beleid en te stellen prioriteiten. Alleen met onze gezamenlijke daadkracht kunnen we aan de hand van dit plan werkelijk het verschil maken voor onze leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkende partners.

Klik hier voor het Koersplan.