ADVIESROL DESKUNDIGE BEVOEGD GEZAG

Leerlingen met zorgvraag

Als spil tussen bestuur, scholen, ouders en SWV, heeft Bravoo een Deskundige Bevoegd Gezag in dienst. De DBG-er kan meekijken en adviseren rondom de situatie van een kind. Dit gebeurt wanneer de hulp nog niet voldoende resultaat geeft voor het kind en de ouders. De DBG-er bekijkt namens het schoolbestuur welke hulp er kan worden geregeld, aanvullend op de hulp op school en buiten school.

Contact:

Ellen Pullens


Stichting Bravoo
Dodenauweg 2
5171 NG Kaatsheuvel
T 0416 28 31 03
E e.pullens@stichtingbravoo.nl

Werkdagen:
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.