HOOGWAARDIG OPENBAAR ONDERWIJS

Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs

Bravoo is ontstaan na een fusie van de besturen van de openbare basisscholen in de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het uitzetten van de kaders waarbinnen het College van Bestuur in samenwerking met de directeuren van de scholen het beleid verder dient te concretiseren en binnen de organisatie uit te dragen. Bravoo zet zich in voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs voor kinderen van alle culturen en gezindten. Op alle Bravoo-scholen wordt leerlingen een rijke en uitdagende leeromgeving aangeboden.

Elke school biedt eigen onderwijsconcept

De 14 schoollocaties van Bravoo verschillen qua omvang van elkaar en hebben elk hun eigen onderwijsconcept, waaronder ook Jenaplan- en Daltononderwijs. Sommige scholen liggen te midden van andere basisscholen in woonwijken van grotere plaatsen, terwijl andere scholen de enige zijn in het dorp. Een goede samenwerking tussen school, ouders en samenwerkende partners is belangrijk. Elke school zoekt optimale aansluiting bij de gemeente en wijk waarvan het deel uit maakt.

Klik hier voor overzicht scholen.

ACTIEVE SAMENWERKING

Aansluiting regionaal onderwijsveld

Bravoo is actief binnen het regionale onderwijsveld en werkt nauw samen met diverse organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, gezondheid en opvoeding. Hierbij wordt steeds gezocht naar strategische allianties met andere organisaties op het gebied van (openbaar) primair onderwijs.