GEZAMENLIJK WERKEN AAN BETER

Kwaliteitsbeleid hoog op de agenda

Bravoo is een ontwikkelingsgerichte, lerende organisatie, die systematisch en cyclisch werkt aan kwaliteitsverbetering. In ‘Regie op onderwijskwaliteit; op weg naar kwaliteitsverbetering’ beschrijven we de kwaliteitszorg van Bravoo. We geven aan op welke manier we middels de kwartaalgesprekken, audits en de ‘Bravoo Monitor Kwaliteit’ steeds bezig zijn met het nóg beter maken van de onderwijskwaliteit op onze scholen.

Openheid en integriteit

Kwaliteitszorg is in onze ogen veel meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het is de motor voor onderwijsontwikkeling en de basis voor professionele samenwerking. Kwaliteitszorg is een persoonlijke houding van waaruit je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. Een houding die maakt dat je successen kunt vieren, maar het ook durft te benoemen en te leren van de keren dat het niet lukt. Een houding die ervoor zorgt dat je elke dag weer recht in de spiegel kunt kijken. Omdat je je daarmee op een open, samenwerkingsgerichte en integere manier inzet voor de ontwikkeling van onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen.

Voor het meest actuele bestuursonderzoek door de onderwijsinspectie en voor de specifieke schoolrapporten verwijzen we naar de site van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl