RESULTATEN BRAVOO TER INZAGE

Jaarrapporten geven helderheid

Bravoo legt jaarlijks verantwoording af over de bereikte resultaten. In het Jaarrapport maakt Bravoo inzichtelijk hoe het staat met de realisatie van ambities uit het strategische Koersplan ‘Kansen benutten’, maar geeft daarnaast informatie over onderwijsopbrengsten, beleidsontwikkeling en de financiële positie van Bravoo.

 

Jaarverslagen

Jaarrapport 2022
Jaarrapport 2021
Jaarrapport 2020
Jaarrapport 2019