ONDERWIJS VOOR DENKERS EN DOENERS

Elk kind is bijzonder

Op de Bravoo-scholen is de leerlingenpopulatie heel divers. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Bravoo heeft als doel het onderwijs hierop zo goed mogelijk af te stemmen. Dat doen we waar mogelijk binnen de eigen scholen, omdat we van mening zijn dat het goed is voor alle kinderen om op te groeien in een omgeving die een afspiegeling is van de maatschappij. Soms is daar aanvullend of tijdelijk iets extra’s voor nodig. Momenteel zijn er 2 specifieke tussenvoorzieningen die school overstijgend gerealiseerd zijn:
  • 3 Plusklassen
  • 2 Doeklassen (Let’s Play) in samenwerking met SG de Overlaat
  • Stergroep