VERBINDING ZOEKEN EN ELKAAR VERDER HELPEN

Het karakter van Bravoo

Onze scholenorganisatie kent een grote diversiteit aan scholen, populaties en onderwijsconcepten. Scholen hebben ruimte voor een eigen profiel, maar tegelijk is er ook sprake van een herkenbare Bravoo cultuur, een gemeenschappelijk karakter.
Wij geloven in de kracht van de relatie, in de kracht van mensen. Warmte en empathie combineren we met duidelijkheid en doelmatigheid. Kenmerkend is dat we voor elkaar klaarstaan. We zijn solidair en springen voor elkaar in de bres als dat nodig is. Medewerkers voelen zich thuis op de school en in het team, waarderen de samenwerking met collega’s en krijgen ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Hart voor mensen

Bij Bravoo word je gezien en gewaardeerd. We hebben aandacht voor elkaar en denken vanuit mogelijkheden. We zijn open, ontwikkelingsgericht en onderzoekend.
Dat betekent onder andere dat we zoveel mogelijk het echte gesprek voeren en elkaar aanspreken als dat nodig is. Bij ons draait het om persoonlijk contact, wie je bent en wat je drijft. Welke expertise je zelf kunt inzetten en wat je van een ander nodig hebt. We versterken wat in de kern aanwezig is en stimuleren professionele ontwikkeling. Heb je ambities om je op bepaalde gebieden verder te ontplooien, dan is daar ruimte voor en word je gefaciliteerd in tijd en middelen. We vinden het belangrijk dat we van en met elkaar leren en dat ieder regisseur is van de eigen ontwikkeling. Dat doen we onder andere in studiedagen en de Bravoo Ontwikkelcampus. Het eigen leren, de ontwikkeling van de school, de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van Bravoo zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Focus op verbeteren

We houden elkaar graag een spiegel voor. Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe kun je groeien in zelfvertrouwen, beter worden in je vak en nog meer werkplezier ervaren? Dat is waar we graag onze energie aan besteden en hoe we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit. Hoe meer we handelen vanuit wederkerigheid, des te sterker we het geheel maken. Wij geloven in de kracht van verbinding en vertrouwen erop dat we elkaar kunnen helpen om echt van betekenis te zijn voor leerlingen. Ieders talent doet ertoe. Binnen de Bravoo Community werken we samen met ouders en samenwerkingspartners aan het verwezenlijken van onze ambities, het best mogelijke onderwijs voor alle kinderen in de regio. We zoeken elkaar ook tussen de scholen steeds meer op en versterken onderlinge professionalisering en samenwerking. Zo leren we van en met elkaar en verbeteren we continu de kwaliteit in een cyclisch proces.

Het andere gelijk

Onze kracht is dat we werelden verbinden. De binnen- en de buitenwereld. De leefwereld van het kind en de grotere wereld daarbuiten. Met elke stap dat we de wereld verkennen, leren we ook meer over onszelf. Onze eigen kracht en kwetsbaarheden, wat we verlangen en wat we vermijden. We onderzoeken en gaan op ontdekking. Stuiten op uitdagingen en stellen onze route bij. Wij scholen voor het leven, leren van vallen en opstaan. Van wat ons beproeft en wat ons plezier geeft. We vertrouwen op onszelf en op de mensen om ons heen. We verdiepen en verbreden onze expertise, toetsen onze aannames en stellen die zonodig bij. In welke ontwikkelfase we ons ook bevinden, we weten ons verbonden. We delen onze twijfels en onze successen, helpen elkaar om hordes te nemen en zoeken contact met wat we nog niet kennen. We nemen initiatief en inspireren elkaar om onbevangen te blijven leren. We hebben aandacht voor jouw verhaal en genieten van samen groeien. Bij Bravoo kom je elke dag meer in je kracht en ervaar je werkgeluk.

Een wereld te verkennen

We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We staan open voor verschillen, want die maken dat je met andere ogen leert kijken en onderwerpen vanuit meerdere kanten kan belichten. Dankzij de bevlogen professionals die bereid zijn om te blijven leren, is het onderwijs op de Bravoo scholen van een hoog niveau. Kinderen krijgen een brede basiskennis en vaardigheden aangereikt, maar om écht het verschil te maken, zetten we ook in op boeiend eigentijds onderwijs voor denkers en doeners en op kansengelijkheid. We koesteren wat werkt en vernieuwen wat in beweging mag komen. We staan nooit stil. We geven mensen kansen, denken mee vanuit verschillende optieken en betrekken iedereen bij wezenlijke keuzes voor de toekomst. Op steeds meer scholen van Bravoo is er naast de cognitieve vakken ook aandacht voor (wereld)burgerschapsonderwijs. Kinderen leren zichzelf kennen, hoe ze hun gevoelens en gedachten kunnen uiten, verdiepen zich in andere culturen en leren hun mening te geven over actuele onderwerpen.

Later begint nu

Het gesprek over onze waarden en ambities is een dialoog die we in alle lagen van de organisatie voeren. In deze zoektocht versterken we onze competenties en realiseren we brede leeropbrengsten, die methodes en vakken overstijgen. Daarbij maken we in ieder persoonlijk verhaal betekenisvol wat we samen belangrijk vinden. Zo komen we van begrijpen naar voelen, willen en doen. We nemen verantwoordelijkheid voor het grotere geheel en stellen elkaar de juiste vragen. Bij Bravoo wakkeren we ieders natuurlijke nieuwsgierigheid aan en dragen we vandaag zorg voor wat er morgen nodig is.

Ontdek de verhalen van onze professionals.