BRAVOO EN PASSEND ONDERWIJS

Extra ondersteuning voor leerlingen

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden in de regio

In samenwerking met hen zorgen we dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het kind past. Soms is dat op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben alle basisscholen regionale samenwerkingsverbanden (SWV) gevormd. Binnen Bravoo werken we samen met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena en Regionaal Samenwerkingsverband Breda.