EINDVERANTWOORDELIJKHEID BRAVOO

CvB Stichting Bravoo

Stichting Bravoo is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur van Bravoo geeft leiding aan de hele organisatie. Het College van Bestuur deelt het Jaarrapport met de stakeholders om zich te verantwoorden en om in gesprek te blijven over het gevoerde beleid.

Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor in Kaatsheuvel beschikt over een team ter ondersteuning van het bestuur en de Bravoo-scholen.

  • Dhr. A. Winters – Controller
  • Mw. E. Asselman- van Leerdam – Financiële administratie
  • Dhr. R. Venema – Voorzitter College van Bestuur
  • Mw. S. Bijmolt – Beleidsmedewerker P&O
  • Mw. E. Pullens – Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
  • Mw. M. de Veer – Bestuurssecretaris, Security Officer en Preventiemedewerker