ROTSVAST GELOVEN IN OPENBAAR ONDERWIJS

Alle ruimte voor elkaar

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige en inspirerende leeromgeving. Bravoo biedt kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs aan voor kinderen van alle culturen en gezindten. Hierbij wordt uitgegaan van de uniciteit van elk kind en optimale talentontwikkeling. Leerkrachten spelen hierin een cruciale rol. Met elkaar zorgen ze voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen wordt een rijke en uitdagende leeromgeving aangeboden. Ook ouderparticipatie is belangrijk. Daarbij hebben kwaliteitsverbetering en innovatie continue onze aandacht.

Voortdurend in beweging

Bravoo is een actieve partner binnen het regionale onderwijsveld en onderhoudt daartoe betekenisvolle samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, gezondheid en opvoeding. Hierbij wordt actief gezocht naar strategische allianties met andere organisaties op het gebied van (openbaar) primair onderwijs.

KERNWAARDEN BRAVOO

DNA en merkidentiteit

Open, professioneel, ambitieus, doelgericht en eigen; dat zijn de unieke kenmerken van Bravoo in een notendop. Kernwaarden die tot in de poriën van onze organisatie zijn doorgedrongen. Het zijn deze waarden op grond waarvan Bravoo besluiten neemt en waarop we als organisatie en medewerkers kunnen worden aangesproken. Een sterke merkidentiteit als gezamenlijk kompas voor nu en naar de toekomst.

– Open
– Professioneel
– Ambitieus
– Doelgericht
– Eigenheid

Bravoo als organisatie

Het organogram geeft een beeld van de totale organisatie van Stichting Bravoo. De medewerkers van het Bestuurskantoor (secretariaat, onderwijs en kwaliteit, P&O en financiën) ondersteunen en faciliteren het College van Bestuur en de scholen bij het uitvoeren van hun opdracht. De scholen van Bravoo liggen in de gemeente Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk. De gemeenteraden benoemen de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Bravoo.