INTEGRAAL TOEZICHT OP ORGANISATIE

RvT Stichting Bravoo

De Raad van Toezicht van Stichting Bravoo houdt als intern toezichthouder integraal toezicht op de gang van zaken binnen de stichting en haar organisatie. De vier gemeenten waarin de Stichting opereert, treden op als extern toezichthouder. Integraal toezicht wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het maatschappelijk belang. De raad let in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit. De raad toetst de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen zonder in diens bevoegdheid te treden.

Klik hier voor het Toezichtskader.

Raad van Toezicht

  • Dhr. W. van den Elsen (voorzitter)
  • Mw. B. Baelemans
  • Dhr. W. Dankers
  • Mw. N. Fouchier
  • Dhr. M. Liebregts