OBS De Hoef & Hugo

(locatie De Hugo)

Waalwijk

Talentontwikkeling voor elke kind

Een enthousiast team van leerkrachten werkt elke dag aan een brede algemene ontwikkeling van de leerlingen. Door de kinderen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid te bieden, wordt bijgedragen aan de persoonsontwikkeling van het kind. Kwalitatief onderwijs staat hierbij centraal, zodat kinderen opgroeien tot zelfstandige en ruimdenkende individuen. Elk kind wordt gezien op OBS De Hoef & Hugo. Een school waar leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. Een prettige school waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Leren van elkaars verschillen

OBS De Hoef & Hugo is een openbare basisschool. Met een diversiteit aan leerlingen is er vanzelfsprekend aandacht voor verschillende culturen en maatschappelijke visies waarin kinderen opgroeien. Zo maken kinderen op school al vroeg kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Dit maakt het onderwijs rijker en leren kinderen respect te hebben voor elkaar. Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen op een natuurlijke manier kennis te laten maken met de maatschappij van morgen.

NATUURLIJKE OVERGANG VAN OPVANG NAAR ONDERWIJS

Opvang en onderwijs onder één dak

Locatie De Hugo ligt in de wijk Bloemenoord en is onderdeel van Kindcentrum Bloemenoord. De school heeft een sterke verbondenheid met de buurt en is een ontmoetingsplek waar ouders en kinderen graag komen. Waar leerlingen worden uitgedaagd om zich in een veilige en geborgen omgeving te ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Op Kindcentrum Bloemenoord sluiten kinderen hun eerste vriendschappen. De kinderen verwonderen zich over elkaar en doen samen steeds verrassende ontdekkingen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling vanaf peuter tot basisschoolleerling, om daarna door te kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs.

OBS De Hoef & Hugo

(locatie De Hugo)
Kastanjestraat 2
5143 CZ 
Waalwijk
T  0416 56 16 04
E  info.hoefhugo@stichtingbravoo.nl