OBS Den Bussel

Kaatsheuvel

Aandacht voor elke leerling

OBS Den Bussel is een openbare basisschool in Kaatsheuvel die kinderen de ruimte geeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Veiligheid, geborgenheid en goed onderwijs staan hierbij centraal. Enthousiaste leerkrachten zetten zich dagelijks met veel plezier in voor de school. Samen streven we naar kwaliteit op alle terreinen. Er wordt voortdurend gewerkt aan een warm pedagogisch klimaat om daarbij het beste uit de leerlingen te halen. Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

LEERLINGEN WORDEN ACTIEF BETROKKEN BIJ DE EIGEN ONTWIKKELING

Betrokkenheid en motivatie

Leren leren, eigenaarschap, betrokkenheid en samenwerken vormen de rode draad binnen het onderwijs op OBS Den Bussel. Vanuit een positieve sfeer -in een veilige, maar bruisende leeromgeving- wordt ervoor gezorgd dat elke leerling gemotiveerd is en zich persoonlijk kan ontwikkelen.

OBS Den Bussel

Paulus Potterplein 2
5171 XJ 
Kaatsheuvel
T  0416 54 05 20
E  info.denbussel@stichtingbravoo.nl