OBS Westerkim

Dongen

Groot in diversiteit

OBS Westerkim is gevestigd in de wijk Dongen West en onderscheidt zich met de combinatie van openbaar- en Daltononderwijs van andere scholen in de regio. Een grote diversiteit aan leerlingen geeft OBS Westerkim een bijzondere positie. Er is veel aandacht voor verschillende culturen, achtergronden en maatschappelijke visies. Kinderen maken al vroeg kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Samen omarmen wij deze verschillen en putten hier kracht uit. Kinderen leren elkaar te respecteren en samen te werken. Zaken die het onderwijs rijker maken en leerlingen veel uitdagingen en extra kansen bieden bij het opgroeien in onze maatschappij.

KINDEREN LEREN OMGAAN MET ELKAARS VERSCHILLEN

Veiligheid, structuur en goed onderwijs

Een goed pedagogisch klimaat vormt, samen met een enthousiast team van leerkrachten, de basis voor uitdagend onderwijs. Met doelgericht onderwijs in kleine groepen wordt gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling van de leerlingen. Door kinderen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid te geven wordt bijgedragen aan de persoonsontwikkeling van het kind. Zodat kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en ruimdenkende individuen.

OBS Westerkim

Vermeerstraat 1
5102 DC 
Dongen
T  0162 31 38 36
E  info.westerkim@stichtingbravoo.nl