Bravoo-voorzitter Robert Venema met pensioen, maar telt zeker nog niet af

2024-07-03

Robert Venema, voorzitter College van Bestuur van stichting Bravoo, gaat met pensioen. De van oorsprong Twentenaar is sinds 1978 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste achttien jaar bij stichting Bravoo. Zijn onderwijssporen heeft hij dus zeker verdiend. Op 2 juli neemt Robert afscheid, maar aftellen? “Geenszins! Daarvoor heb ik nog steeds te veel plezier in dit prachtige vak.” Door: Nicole Verhoeven-Speek

“De opvolgingsprocedure loopt, per 1 augustus gaat mijn pensioen officieel in”, begint Robert Venema. “Ik kijk niet perse uit naar mijn pensioen, daarvoor is dit vak me te dierbaar, maar ik ben ook zeker niet bang in een gat te vallen. Genoeg hobby’s, zoals de tuin, digitale fotografie, computeren. In augustus eerst naar de Noordkaap en daarna maar eens even niets…”

In 1978 begon Robert zijn werkzame leven in het onderwijs in Enschede, als invaller. In Hengelo volgde Robert zijn opleiding en moest toen in dienst. Daar kon hij vervroegd vertrekken na een succesvolle sollicitatie op een school in Nijmegen. Tien jaar lang heeft hij er voor de klas gestaan. Glimlachend: “Het krijt heb ik aan de handen.” Maar nadat Robert afgestudeerd was aan de Pabo, besloot hij in 2006 een andere kant op te gaan, de meer bestuurlijke en kwam in Kaatsheuvel terecht.

 

Afvoerputje

Stichting Bravoo heeft gezonde, kwalitatief goede scholen. Openbare scholen. De voorzitter  vervolgt: “Toen ik hier net begonnen was, had ik een interview bij de lokale radio. De presentator noemde openbare scholen het ‘afvoerputje’.” Natuurlijk wat gechargeerd, maar het geeft aan hoe er in het verleden vanuit deze overwegend katholieke en (protestants) christelijke omgeving tegen openbare scholen werd aangekeken. “In die periode zijn de openbare scholen in Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk gefuseerd en zijn we een zelfstandige stichting geworden: Bravoo. Alle kritiek hebben we doorstaan, we hebben hard gewerkt om de openbare scholen aantrekkelijker te maken voor deze regio en dat is ons gelukt.” De veertien schoollocaties van Bravoo hebben elk hun eigen onderwijsconcept, waaronder Jenaplan- en Daltononderwijs. “In 2009 zijn we een visietraject ingegaan en hebben toen een kernwaarde ster ontwikkeld: de vijf pijlers van Bravoo, op basis waarvan wij besluiten nemen en wat ons identiteit geeft: open, professioneel, ambitieus, doelgericht en eigen.”

 

Fusie

In januari vindt opnieuw een fusie plaats, die tussen stichting Bravoo en stichting Leerrijk; Leerrijk biedt basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Het  betekent concreet een samenwerking die resulteert in dertig scholen, drieënvijftighonderd leerlingen en bijna zeshonderd personeelsleden. Robert: “In september zullen de vier betreffende gemeenten de statutenwijziging doorvoeren. Uiteraard zijn we op tijd begonnen met de bakens te verzetten om vanuit een gezonde basis te vertrekken en we zijn voorbereid op de vele vragen die op het onderwijs gaan afkomen.”

 

Volwassenen

Na zesenveertig jaar onderwijs heeft Robert, logischerwijs, veel zien veranderen. “Schoolbesturen zijn meer gaan samenwerken. Verder is onderwijs inclusiever geworden. Het motto is: zoveel mogelijk samen waar het kan en apart waar het moet. Ook zijn ouders én leerlingen mondiger geworden. De effecten van hoe op landelijk niveau vaak met elkaar gecommuniceerd wordt, treffen leerkrachten in de klas aan. En de administratieve belasting voor leerkrachten neemt toe. Maar, er is ook veel onveranderd gebleven. Het is van alle tijden dat er steeds veel op het bord van de leerkracht komt.” Onderwijs is soms pittig. “Toch”, besluit Robert, “blijft het een prachtig vak. Ik ben bijzonder trots op de medewerkers: zij leggen een basis bij de leerlingen en dragen er op die manier aan bij, dat kinderen als gezonde, stevige volwassenen in het leven kunnen staan!”

En Robert Venema kan op zijn beurt met recht trots terugkijken op het werk dat hij de afgelopen achttien jaar heeft verzet.