Klachtenregeling

SAMEN KOMEN WE ERUIT Met elkaar tot een oplossing komen In elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Mocht dit contact niet tot […]

Onderwijskwaliteit

GEZAMENLIJK WERKEN AAN BETER Kwaliteitsbeleid hoog op de agenda Bravoo is een ontwikkelingsgerichte, lerende organisatie, die systematisch en cyclisch werkt aan kwaliteitsverbetering. In ‘Regie op onderwijskwaliteit; op weg naar kwaliteitsverbetering’ beschrijven we de kwaliteitszorg van Bravoo. We geven aan op welke manier we middels de kwartaalgesprekken, audits en de ‘Bravoo Monitor Kwaliteit’ steeds bezig zijn […]

Privacy

PRIVACY Privacy Stichting Bravoo werkt steeds volgens de AVG-wetgeving.De Functionaris Gegevensbescherming is Mw. A. Groen. Contactgegevens: E-mail: a.groen@cedgroep.nlTel. 010-4071993CED-groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam. Security officer is Mw. M. de Veer. Contactgegevens: E-mail: m.deveer@stichtingbravoo.nlTel. 0416-283103Stichting Bravoo, Dodenauweg 2, 5171 NG Kaatsheuvel. De belangrijkste AVG-beleidsdocumenten: IBP-beleid Privacystatement Privacyverklaring Handboek Informatiebeveiliging en Privacy Responsible disclosure medewerkers Responsible […]

Koersplan

SAMEN KANSEN FORMULEREN EN BENUTTEN Trends en ontwikkelingen in onderwijs Het Bravoo Koersplan 2022-2026 heeft als titel ‘Kansen benutten’. Het plan beschrijft het strategisch perspectief voor Bravoo en haar scholen voor de komende jaren. De basis voor de nieuwe koers is gelegd in een gezamenlijke bijeenkomst van Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het […]

Medewerkers

GEDREVEN PROFESSIONALS SAMEN AAN DE SLAG Anticiperen op veranderingen De komende jaren hebben we te maken met een veranderende omgeving, zoals krapte op de arbeidsmarkt, een stijgende levensverwachting, een toename aan mantelzorgtaken e.d. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoende uitdaging blijven ervaren en zich kunnen blijven ontwikkelen. Professionals maken tenslotte het verschil bij de […]