Let’s Play doeklassen

DOEKLAS LET’S PLAY Talenten ontdekken en ontwikkelen Een samenwerking met SG de Overlaat. Een inspirerende en prikkelende plek waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen. Samen gaan we voor het ultieme succes: kinderen de kans geven bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen. Er zijn 7 thema’s gelinkt […]

Deskundige Bevoegd Gezag

ADVIESROL DESKUNDIGE BEVOEGD GEZAG Leerlingen met zorgvraag Als spil tussen bestuur, scholen, ouders en SWV, heeft Bravoo een Deskundige Bevoegd Gezag in dienst. De DBG-er kan meekijken en adviseren rondom de situatie van een kind. Dit gebeurt wanneer de hulp nog niet voldoende resultaat geeft voor het kind en de ouders. De DBG-er bekijkt namens […]

Denkers en doeners

ONDERWIJS VOOR DENKERS EN DOENERS Elk kind is bijzonder Op de Bravoo-scholen is de leerlingenpopulatie heel divers. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Bravoo heeft als doel het onderwijs hierop zo goed mogelijk af te stemmen. Dat doen we waar mogelijk binnen de eigen scholen, omdat we van mening […]

Taalimpuls en -ondersteuning

HULP VOOR KINDEREN MET EEN TAALACHTERSTAND Werken aan de Nederlandse taal Bravoo ziet taal als de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle deelname aan de maatschappij. Regelmatig stromen er in het onderwijs kinderen binnen met een taalachterstand. Voor deze leerlingen bieden we extra ondersteuning in de vorm van Taalimpuls en Taalondersteuning. Taalimpuls Voor leerlingen in de groepen […]

Samenwerking regio

BRAVOO EN PASSEND ONDERWIJS Extra ondersteuning voor leerlingen Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale […]

Meer- en hoogbegaafdheid

PLUSKLAS BIEDT UITDAGEND ONDERWIJS Meer- en hoogbegaafde kinderen op de basisschool Binnen het Samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning aan hoogbegaafde kinderen. Scholen beschrijven in hun schoolprofiel welke zorg zij aan de kinderen kunnen bieden en wat de grenzen van deze zorgcapaciteit zijn. Per school wordt een talentbeleid opgesteld. Dit beleid wordt […]