Kindcentrum Zanddonk: Lezers maak je samen!

2023-03-22

Afgelopen woensdag 15 maart was het weer een creatief gezellig samenzijn in Kindcentrum Zanddonk.

Ouders van OBS van der Heijden en Pater van der Geld gingen met veel plezier aan de slag met het maken van de verteltassen. Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kan worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. De Verteltassen worden gemaakt door ouders van OBS van der Heijden en Pater van der Geld, met ondersteuning van vrijwilligers en een sociaal werker van Contour de Twern. De belangrijkste doelen zijn taalontwikkeling van kind en ouder, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en leesbevordering. In de oneven weken zitten we met ongeveer 6 ouders in kindcentrum Zanddonk en werken we aan een nieuwe tas. We lezen samen de boeken en zoeken de moeilijke woorden uit. Daarnaast zijn we creatief bezig met het bedenken en maken van de spellen, knuffels en andere inhoud van de tas. Lijkt dit je iets, mag je altijd een keer aansluiten! Dit project is heel waardevol voor onze school en woonomgeving. Afgelopen woensdag was uit uitlenen wederom een succes. Van de 15 tassen zijn er die ochtend meteen 15 tassen meegenomen. Dus daar zijn zowel de vrijwilligers, de mama’s en wij erg blij mee! Wij wensen alle ouders en leerlingen heel veel leesplezier toe.