Kindcentrum Zanddonk straalt kleur uit! 

2023-12-11

Leerlingen van Pater van der Geld, OBS van der Heijden en kinderopvang Mikz gaan voor gelijkwaardigheid en diversiteit 

Vrijdag 8 december heeft Kindcentrum Zanddonk deelgenomen aan Paarse Vrijdag. Alle leerlingen en medewerkers hebben deze dag laten zien dat je jezelf mag zijn. In Kindcentrum Zanddonk werken we met drie partijen elke dag intensief samen. Basisschool Pater van der Geld, Openbare Basisschool van der Heijden en kinderopvang Mikz laten deze dag zien dat je in een goede samenwerking elkaars verschillen omarmt en gebruik kan maken van elkaars kwaliteiten.  

De boodschap dat iedereen zichzelf mag zijn stond deze dag centraal, ongeacht wie je bent, wat je hobby’s zijn, wat je huidskleur is, wat je gelooft of op wie je verliefd wordt. Aandacht voor jezelf zijn is 365 dagen per jaar van belang maar hebben wij op deze Paarse vrijdag extra ‘kleur’ gegeven. In onze maatschappij worden kinderen helaas nog steeds gepest of genegeerd als ze niet aan ‘de norm’ voldoen. Door op een positieve manier aandacht te besteden aan diversiteit leren wij onze leerlingen op Kindcentrum Zanddonk dat zij er mogen zijn, maar vooral ook iedereen om je heen te respecteren. 

We zijn de Paarse vrijdag gestart met een sociaal emotionele les waarbij aandacht is besteed aan: ‘iedereen mag er zijn’, ‘iedereen hoort erbij’ en ‘we respecteren elkaars verschillen’. Alle groepen hebben vandaag een specifieke kleur gekregen waarin we deze dag een kleurrijk stel vormen. Tijdens de les wordt ook aandacht besteed aan tegenpolen zoals zon en regen. Deze tegenpolen vormen samen een kleurrijk geheel, namelijk een regenboog. De regenboog staat voor diversiteit, de mens in al zijn kleuren, in al zijn diversiteit. Daarnaast staat de regenboog voor verbinding van de aarde met de hemel en omgekeerd. De veelkleurigheid van de regenboog omvat de veelkleurigheid van de menselijke emotie en het aardse leven. Ook staat de regenboog symbool voor hoop, de hoop die je hebt op een (nog) beter leven. 

De regenboog wordt pas zichtbaar bij het gelijktijdig optreden van zonneschijn én regen, een interessante symboliek voor het leven. 

Met deze gedachte hebben wij met alle leerlingen van Kindcentrum Zanddonk een regenboog gevormd en dragen onze boodschap op deze manier uit!  

Straal, Lach en Maak er elke dag wat moois van met elkaar!