Nieuwe directiestructuur op de Biezenkring

2023-04-20

Na bijna zeven jaar directeurschap gaat Monica Michels van Moergastel de Biezenkring verlaten. Zij gaat vanaf 1 mei werken bij de Fontys-Hogeschool. Als gevolg van haar vertrek wordt er een nieuwe directiestructuur gevormd op de Dongense basisscholen van stichting Bravoo. Deze bestaat uit één clusterdirecteur en locatieleiders op de drie Dongense scholen.

De vacante functie van clusterdirecteur wordt ingevuld door Petra van Bergeijk. Met haar jarenlange ervaring in het onderwijs en haar bekendheid binnen Dongen is Van Bergeijk de aangewezen persoon voor deze functie. Zij is sinds 2018 directeur van OBS de Springplank en OBS Westerkim. In haar functie als clusterdirecteur van OBS de Springplank, OBS Westerkim en OBS de Biezenkring, wordt ze ondersteund door drie locatie-leiders. Op de Biezenkring vervult Maud Keulers deze rol als locatie-leider. Naast het werken als leerkracht voor de groep gaat zij zich dan ook bezighouden met het dagelijkse reilen en zeilen van de school. Op OBS de Springplank wordt Saskia Struijlaart de locatie-leider en Benthe Braat gaat deze taak op zich nemen op OBS Westerkim. De afgelopen jaren heeft de Biezenkring een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt met “onderzoekend & ontwerpend leren” als uitgangspunt voor de profilering van de school. Deze ontwikkeling wordt door Van Bergeijk de komende jaren samen met het team van de Biezenkring voortgezet De afgelopen week zijn er diverse activiteiten georganiseerd voor ouders, leerlingen en teamleden van de Biezenkring om kennis te maken met Petra van Bergeijk als nieuwe directeur. De sfeer bij al deze activiteiten was open en positief. “Ik ben ontzettend warm ontvangen door teamleden, ouders en leerlingen, wat een fijne sfeer op de Biezenkring” aldus Van Bergeijk.