Gesprek met Ruby Smetsers en Carmen Grefkens

Ruby is talentcoördinator van de bovenschoolse plusklassen bij Villa Vlinderhof en Carmen is Intern Begeleider bij De Hoef-Hugo en tevens coördinator van de Let’s Play Klas.

‘’Ik word enthousiast van samen ontwikkelen en groeien’’

Waarom hebben medewerkers van Bravoo het naar hun zin in hun werk? Dat heeft in ieder geval te maken met het besef dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat zal elders niet veel anders zijn. Wat vooral het verschil maakt, is dat ze zich thuis voelen op de school en in het team, […]

‘Je moet weten waar je voor staat én oog hebben voor andere perspectieven’

Linda van Klij-Broeders is intern begeleider en directie ondersteuner bij OBS de Radonkel. Zij gaat in gesprek met Michelle Leeferink, intern begeleider en leerkracht onderbouw bij OBS Den Bussel. Linda volgt momenteel de opleiding vakbekwaam schooldirecteur bij PentaNova.   We praten over professionele ontwikkeling. Op tafel ligt een stapeltje A4 vellen met vragen over het […]